خرس قهوه ای

خرس قهوه ای بزرگترین گوشتخوار ایران است و یکی از بزرگترین گوشتخوارهای جهان است که بیشترین پراکنش را در بین تمامی 8 گونه خرس جهان داراست. این گونه به دلیل همه چیزخوار بودن دارای اهمیت های اکولوژیک فراوانی است.

خرس سیاه آسیایی

گونه دیگر خرسی که در کشور ما زندگی می کند خرس سیاه آسیایی است که زیرگونه بلوچی آن در جنوب شرق ایران پراکنش دارد. بعد از یوز بالاترین اولویت حفاظتی را در میان پستانداران ایران داراست و نیازمند توجه حفاظتی بیشتری است.

سایت های مرتبط

گروه متخصصین خرس ها

گروه متخصصین خرس ها

International Association for Bear Research and Management (IBA)

گروه متخصصین خرس ها

گروه متخصصین خرس ها

Bear Specialist Group

پروژه خرس قهوه ای اسکاندیناوی

پروژه خرس قهوه ای اسکاندیناوی

Scandinavian Brown Bear Research Project

پروژه خرس قهوه ای کانتبریا

پروژه خرس قهوه ای کانتبریا

Cantabrian Brown Bear Research Group

پروژه خرس قهوه ای گُبی

پروژه خرس قهوه ای گُبی

Gobi Bear Project

پروژه خرس قهوه ای کارپاتین

پروژه خرس قهوه ای کارپاتین

Carpathian Brown Bear Project

گروه متخصصین خرس قطبی

گروه متخصصین خرس قطبی

IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group

موسسه بوم شناسی یونانی

موسسه بوم شناسی یونانی

ARCTUROS

گروه متخصصین گوشتخواران بزرگ اروپا

گروه متخصصین گوشتخواران بزرگ اروپا

Large Carnivore Initiative for Europe

مرکز تحقیقاتی 5 گوشتخوار بزرگ جثه اروپا در سوئد

مرکز تحقیقاتی 5 گوشتخوار بزرگ جثه اروپا در سوئد

Rovdjurscentret De 5 Stora

پروژه حفاظت از خرس قهوه ای در منطقه دیناریک آلپ

پروژه حفاظت از خرس قهوه ای در منطقه دیناریک آلپ

Life Dinalp Bear

پروژه گوشتخواران بزرگ ترنیتنو ایتالیا

پروژه گوشتخواران بزرگ ترنیتنو ایتالیا

Grandi carnivori in Trentino

موسسه حفاظت از خرس قهوه ای در اسپانیا

موسسه حفاظت از خرس قهوه ای در اسپانیا

INICIO - Fundación Oso Pardo

پروژه حفاظت از خرس قهوه ای موسسه حیات وحش اسلواکی

پروژه حفاظت از خرس قهوه ای موسسه حیات وحش اسلواکی

Bears Slovakia

موسسه حفاظت از محیط زیست کالیستو یونان

موسسه حفاظت از محیط زیست کالیستو یونان

The Environmental Organization for Wildlife and Nature CALLISTO

دی ان ان